NOWOŚĆ: Zaproponuj zakup (wymaga zalogowania się na konto czytelnika).
New items
Wyrosnąć z DDA : wsparcie dla dorosłych córek alkoholików
Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym : Tymon Terlecki, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński
Radzę sobie z przemocą w szkole i internecie : karty pracy dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat, w tym uczniów ze spektrum autyzmu
Neuropsychologia tożsamości
Opracowania lektur i wierszy : omówienia epok, zakres całego liceum po reformie, lektury obowiązkowe i uzupełniające z zakresu podstawowego, interpretacje wierszy, odpowiedzi na pytania z testów i sprawdzianów : liceum/technikum kl. 1-4
 
Biblioteka cyfrowa
Powiat kozienicki
Przyjaciel Szkoły : dwutygodnik nauczycielstwa polskiego : wychodzi 5 i 20-go każdego miesiąca
KOS
Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
Nowa Szkoła
 
Zestawienia bibliograficzne
Wsparcie udzielane dzieciom i uczniom w przedszkolu i szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze ; wybór publikacji ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filii we Włoszczowie
Rozwiązywanie problemów przez dzieci : zestawienie bibliograficzne w wyborze
Kappacyzm i gammacyzm - studium przypadku : zestawienie bibliograficzne w wyborze
Mediacje w sprawach rodzinnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze
No cover
Nierówności edukacyjne : zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej
 
Cyberbezpieczeństwo
W trybach chaosu : jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat
Na tropie błędów : przewodnik hakerski
Trendy cywilizacji informacyjnej : nowy technototalitarny porządek świata
Niewidzialny w sieci : sztuka zacierania śladów
Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego
 
Gustaw Herling-Grudziński
Rytmy prozy czyli Jak czytać polską prozę współczesną
Lektury bez tajemnic.[Cz.] 2
Opowiadania zebrane
No cover
Radość daje tylko pisanie we własnym języku" - Gustaw Herling-Grudziński
Inny Świat : zapiski sowieckie.Lekcja literatury z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim i Włodziemierzem Boleckim
 
Kształcenie charakteru
Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby
O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym
No cover
Kształcenie charakteru : zagadnienia etyczno-pedagogiczne
Pomagamy w samowychowaniu
No cover
Celowość wychowania : Tomistyczne podstawy teologii wychowania Gogacz Mieczysław [wstęp]
 
Lektury szkolne
Mania dziewczyna inna niż wszystkie
Dziadek i niedźwiadek : historia prawdziwa
Chłopcy z Placu Broni
Kapelusz Pani Wrony
Pinokio
 
Poczucie sensu życia osób starszych
Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości
Galaktyka potrzeb : psychologia dążeń ludzkich
No cover
Podstawy gerontologii społecznej
Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem
Tabletki na życie : 111 opowieści rozjaśniających życia treści
 
Powieść z Sandomierzem w tle
Cmentarz Świętego Medarda
Potop
Znachor
Kiedy dojrzeją porzeczki?
Ziarna ocalenia
 
Praca z trudną młodzieżą i jej resocjalizacja
Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako proces wspierania rozwoju psychospołecznego oraz kształtowania potencjałów
Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne
Współczesne modele i strategie resocjalizacji
Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej
 
Promowanie aktywności fizycznej
Podstawy projektowania, programowania i planowania pracy nauczyciela : wychowanie fizyczne w gimnazjum
Wychowanie fizyczne w gimnazjum : autorski program nauczania
Nauki o kulturze fizycznej
Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów
Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury : praktyczna instrukcja
 
Skuteczna komunikacja w edukacji
Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały
No cover
Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia
No cover
Komunikacja pedagogiczna: na lekcji wychowania fizycznego
Porozumienie bez przemocy : o języku życia
Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) w praktyce logopedycznej i terapeutycznej
 
Uzależnienia wśród młodzieży
Problemy i wyzwania wychowawcze XXI wieku : metody pracy z uczniem m.in. agresywnym, uzależnionym od gier czy zażywającym środki odurzające
Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży
Nudne filmiki o narkotykach : uzależnienie, pole minowe, trawa, amfetamina, dopalacze, sztuka wyboru. Cz. 1-6
Picie alkoholu przez młodzież : wybrane zagadnienia z badań ESPAD 2011 (Europejskie Badanie w Szkołach na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków)
Uzależnienie od alkoholu [Film]
 
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny - priorytet MEiN 2023/2024
Kochaj i pozwól na bunt : jak towarzyszyć nastolatkom w dorastaniu
Jak pomóc dziecku, które się boi : przezwyciężenie lęków i niepokojów u dzieci
Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy
Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały - jak słuchać żeby z nami rozmawiały
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć
 
Wypalenie zawodowe
Wypalenie zawodowe a stres i samoocena wśród nauczycieli : bibliografia w wyborze
Jak pokonać wypalenie zawodowe : odzyskaj radość z pracy i rozpal kreatywność
Pokonać wypalenie zawodowe : sześć strategii poprawienia relacji z pracą
Wypalenie zawodowe w opinii nauczycieli : zestawienie bibliograficzne w wyborze
Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych
 
Wzmacnianie odporności psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
Siła i odporność psychiczna, jak je wzmocnić? : poradnik i ćwiczebnik osobisty
No cover
Rola rodziców w kształtowaniu odporności emocjonalnej dziecka poprzez literaturę
No cover
Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne materiałów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach wydanych po 2000 roku
Odwagi, Pinku! : książka o odporności psychicznej : dla dzieci i dla rodziców trochę też
 
Wakacje z książką
Złoty zapach wrzosu = Days of Gold
Nocny prom do Tangeru
Niebezpieczne związki czyli Listy zebrane w jednym społeczeństwie a ogłoszone ku nauce innych
W domu
Feliks, Net i Nika. T. 15
 
SF
Pamiętnik znaleziony w wannie i inne utwory
 
Wakacje z kryminałem
Księżniczka z lodu
Dżuma w Breslau
Zadra
Immunitet
Pan Samochodzik i Uroczysko
 
Wakacje z literaturą dziecięcą
Słodki rok Kuby i Buby : 28 opowiadań i trochę więcej przepisów na słodkości
Do trzech odlicz! : zabawy matematyczne
Ćwir
Harry Potter i kamień filozoficzny
Rany Julek! : o tym, jak Julian Tuwim został poetą
 
Wakacje z komiksem
Tytus Romek i A'Tomek. Księga 19
Kongo : Józefa Konrada Teodora Korzeniowskiego podróż przez ciemności
O wawelskim smoku
Tytus Romek i A'Tomek. Księga 15
Tytus Romek i A'Tomek. Księga 22
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.
News
XXXII TKJ - Fantastyczne światy w bibliotece

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Starachowicach włączając się w tegoroczne obchody zaprosiła Państwa do wysłuchania prelekcji „Fantastyczne światy. O fenomenie literatury fantasy” dr. Łukasza Kucharczyka – wykładowcy UKSW.
Ponadto chcemy Państwu udostępnić zestawienie bibliograficzne, związane zarówno z literaturą i fimem fantasy, jak również o literaturze fantasy. Wszystkie uwzględnione w zestawienu pozycje znajdują się w zbiorach naszej biblioteki.
Edyta Smolińska

Bibliografia podzielona jest na działy: Książki, Audiobooki, Filmy i O literaturze fantasy. Działy Książki, Audiobooki, O literaturze fantasy mają układ alfabetyczny autorski, natomiast w obrębie Filmów zastosowano układ alfabetyczny tytułowy.
Małgorzata Pronobis
Jolanta Fudali
www.pbw.kielce.pl

okladka4a.jpg

Cyberbezpieczeństwo

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy do korzystania z e-booków IBUK Libra. Zachęcamy do pobrania interaktywnego pakietu „Cyberbezpieczeństwo”. Pakiet zawiera aktywne przyciski kierujące do strony umożliwiającej zapisanie do PBW w Kielcach, a następnie do czytelni IBUK Libra. Zawiera on również wybrane e-booki poświęcone bezpieczeństwu w sieci.

Pakiet:
www.kielce-pbw.sowa.pl

Kolekcja z wystawy:
www.kielce-pbw.sowa.pl

plakat.jpg