Form of Work
Edukator
(1)
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
unavailable
(1)
Branch
Kielce - Wypożyczalnia
(1)
Kielce - Czytelnia
(1)
Author
Stańdo-Kawecka Barbara
(2)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Prawo karne
(2)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
Prawne podstawy resocjalizacji / Barbara Stańdo-Kawecka. - Stan prawny na 1 marca 2000 r. - Kraków : "Zakamycze", 2000. - 298, [1] s. ; 23 cm.
(Podręcznik)
ISBN: 83-88114-84-0
Bibliogr. s.283-292
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Kielce - Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 235951 (1 egz.)
Kielce - Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 235950/czyt.34 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Resocjalizacja wśród celów kary: Teorie kary (teorie absolutne, relatywne, mieszane), SZkoły i kierunki w prawie karnym (Szkoła klasyczna. Szkoła antropologiczna i socjologiczna, Obrona społeczna i nowa obrona społeczna, Resocjalizacyjny model prawa karnego, Neoklasycyzm, Abolicjonizm i model sprawiedliwości kompensacyjnej), Kierunki rozwoju współczesnej polityki krymianlnej (Wzrost represyjności karania w USA, Rozwój sankcji pośrednich w USA, Sankcje alternatywne w Europie, Populacja więzienna w krajach europejskich).
Zawiera: SYSTEM KAR I ŚRODKÓW KARNYCH W KODEKSIE KARNYM: Kara a środek zabezpieczający, Kara a środek karny, Katalog Kar (grzywna, Kara ograniczenia wolności, Kara pozbawienia wolności), Środki karne, Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary, Nadwyczajne złagodzenie kary, Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary, Środki związane z poddaniem sprawcy próbie).
Zawiera: HISTORIA ROZWOJU WIĘZIENNICTWA: Geneza zakładów karnych, Systemy penitencjarne (System celkowy, progresywny, reformatoriów amerykańskich, współczesne systemy penitencjarne), Zarys rozwoju więziennictwa w Polsce (Kształtowanie się kary pozbawienia wolności w Polsce, Rozwój więziennictwa w okresie międzywojennym, Więziennictwo w Polsce Ludowej, Kierunki reformy więziennictwa w latach 1989-1995).
Zawiera: OCHRONA PRAW UWIĘZIONYCH W AKTACH MIĘDZYNARODOWYCH: Zalecenia i rekomendacje dotyczące postępowania z więźniami, Wzorcowe Reguły Minimum Postępowania z Więźniami, Europejskie Reguły Więzienne, Pakty i Konwencje (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Konwencja przeciw Torturom, Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom).
Zawiera: WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI: Cele wykonywania kary pozbawienia wolności, Podmioty wykonujące karę pozbawienia wolności (Funkcjonowanie Służby Więziennej i pracownicy zakładu karnego, Komisja penitencjarna, Sędzia penitencjarny, Kurator sądowy), Indywidualizacja wykonywania kary pozbawiania wlności (Rodzaje zakładów karnych, Wykonywanie kary wobec skazanych kobiet, Typy zakładów karnych, Systemy wykonywania kary, Klasyfikacja skazanych, Zasada wolnej progresji), Skazani pozbawieni wolności według rodzajów i typów zakładów karnych oraz systemów wykonywania kary, Środki oddziaływania penitencjarnego (Zatrudnianie, Nauczanie, Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, Nagrody i kary dyscyplinarne), Prawa i obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności (Prawa gwarantujace odpowiednie warunki bytowe, Prawo do łączności ze światem zewnętrznym, Prawo do aktywności w czasie odbywania kary, Prawo do wolności religijnej, Gwarancje służące praworządnemu wykonywaniu kary, Obowiązki skazanych).
Zawiera: ZWOLNIENIE SKAZANEGO Z ZAKŁADU KARNEGO: Warunkowe przedterminowe zwolnienie, Przygotowanie skazanych do zwolnienia i pomoc postpenitencjarna.
Zawiera: UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI: Geneza i racjonalizacje udziału społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, Rozwój pomocy uwięzionym w Polsce, Zasada udziału społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności).
Zawiera: WYKONYWANIE WOLNOŚCIOWYCH ŚRODKÓW KARNYCH: Wolnościowe środki karne w systemie sankcji prawnokarnych, Wykonywanie dozoru.
Zawiera: POSTĘPOWANIE Z NIELETNIMI: Zasada odpowiedzialności nieletnich według k.k. z 1932 r, Charakter prawny umieszczania nieletniego w zakładzie poprawczym według k.k. z 1932r., Rozwój zakładów dla nieletnich w Polsce, Granica wiekowa nieletności w k.k. z 1969 i 1997 r., Postępowanie z nieletnimi według u.p.n., Model postępowania z nieletnimi według u.p.n., Postępowanie z nieletnimi w świetle danych statystycznych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again